Första sidan > Resa
Valt område:

Paket
Tips
Företag
Bo
Äta
Resa
Övrig service
Resa
Du når många platser med allmänna kommunikationsmedel. I skärgården finns det företagare som har taxibil eller -båt som transporterar dig att komma dit du önskar. Goda förbindelser med färja och förbindelsebåt inom regionen och mellan regionerna finns.