Första sidan > Att göra > Andra aktiviteter > Övriga aktiviteter > Även fåglarna trivs på Åland
Valt område:

Paket
Tips
Företag
Bo
Äta
Resa
Övrig service
Även fåglarna trivs på Åland Skriv ut Skicka sidan

Semester på Åland med fåglar och vackra vyer
Ålands utmärkta läge mitt i Östersjön gör det till ett paradis för alla typer av fåglar. Det är faktiskt så att fågelarter som annars bara finns i öst eller väst trivs tillsammans på Åland, säger ordföranden i Ålands fågelskyddsförening, Jörgen Eriksson.

Speciellt under tiden när flyttfåglarna sträcker kan man se stora mängder arter på Åland, säger Jörgen. I Maj-Juni och Augusti-November är chansen stor att kunna se nya fågelarter på Åland.

På Åland finns naturligtvis starka stammar av vattenfåglar och speciellt knölsvan. Jörgen berättar att knölsvanstammen i Östersjön faktiskt kommer från svanar som först hölls i Fågelskyddsföreningens fågeldamm, Lilla Holmen, på 1920 talet. Även havsörnstammen är stark på Åland så chansen att få se den mäktiga rovfågeln är god.

Det finns två fågeltorn på Åland som är väl värda ett besök, säger Jörgen. Det är Tornet på Herröskatan i Lemland och vid Torpfjärden i Jomala. Här kan man se många arter av sjöfågel, vadare, svan, vasslevande fågelarter och rovfåglar.

Fågeltornet på Herröskatan, Lemland
Området är ett naturreservat på södra Åland med kulturmarksprägel av lund, hed, löväng och torräng. Under flyttningen kan man se nästan alla arter i regionen men även under alla andra tider är tornet och lokalen fin för fågelskådning.

Sommartid häckar här många vattenfåglar men ovanliga arter som Alförrädare, praktejder, labbar och olika rara sångare har synts här. Själva tornet är 10 meter högt med en avsats även på 5 meters höjd. 6 personer ryms samtidigt. Vid parkeringen finns även grill och toalett.

Du hittar till Herröskatan genom att följa huvudväg 3 mot Lemland, sväng till höger vid skylt Flaka, sväng igen höger vid skylt Herrö. Totalt 32 km från Mariehamn. En 300 meter smal gångstig leder till tornet.

Fågeltornet vid Jomala Torpfjärden
Torpfjärden är en grund havsvik med vassbevuxna stränder och ett väldigt rikt fågelliv. Under vintern kan man här se hundratals övervintrande svanar. Miljötypiska fåglar som många arter av rovfågel och vadare, gravand, snatterand, vattenrall och häckmes häckar runt om viken.

Även så ovanliga fåglar som ägretthäger, ängshök, rödspov och brun glada har setts här, berättar Jörgen. Tornet är 9 meter högt och rymmer 6-8 personer. Fri sikt mot W-SW-N. Parkeringen är liten och här finns inga bekvämligheter. Från Mariehamn är det ca 4 km längs huvudväg 1 mot Hammarland. Skylt markerar tornet på höger sida av vägen.

Källa
www.visitaland.com

Senast uppdaterad ( 06.02.2008 )